Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare publimix.ro

Bine ați venit pe site-ul nostru publimix.ro

Vă rugăm să acordați puțină atenție termenilor și condițiilor expuse în continuare. Serviciile site-ului publimix.ro pot fi oferite doar persoanelor fizice sau juridice care sunt de acord cu termenii și condițiile ce expuse în continuare.

I. INTRODUCERE

 1. Acceptul de utilizare se aplică site-ului nostru publimix.ro, precum și oricărui subomendiu (ex.: https://subdomeniu.publimix.ro) și folder virtual (ex.: https://publimix.ro/foder) și aplicații conexe și conține reguli obligatorii aplicabile oricărei / oricăror persoane fizice sau juridice care utilizează serviciile și informațiile puse la dispoziție de către S.C. PUBLIMIX INC. S.R.L.
 2. Detalierea pe larg a termenilor folosiți:
  • Prin Utilizator se înțelege orice persoană fizică și/sau juridică, în vârstă de cel puțin 18 ani, care accesează site-ul publimix.ro, indiferent de motiv.
  • Prin Site se înțelege pagina web publimix.ro (cu personalul de specialitate) cu toate aplicațiile și secțiunile acesteia. Prin conținut se întelege orice informație publică disponibilă pe site.
  • Prin Personalul de specialitate se înțelege persoanele care verifică conținutul înainte ca acesta să fie făcut public pe site.
  • Prin Furnizor se înțelege societatea S.C. PUBLIMIX INC. S.R.L., societate cu răspundere limitată care este constituită și funcționează în condițiile legale potrivit legislației din România, cu sediul social în Municipiul Timișoara, str. Gavril Musicescu nr. 99, jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub nr. J35/342/2011, având Codul Unic de Înregistrare 28056494, înscrisă în Registrul de Evidență al prelucrării datelor cu caracter personal sub nr. .
  • Prin noțiunea de Termeni și condiții se înțelege prezentul contract de utilizare.
 3. Site-ul publimix.ro este vizibil pentru toți utilizatorii care îl accesează, însă anumite secțiuni pot fi vizualizate numai prin autentificarea pe Site cu nume de utilizator / adresă de e-mail și parolă. Odată înregistrat ca utilizator pe Site, veți beneficia de serviciile și informațiile corespunzătoare nivelului de acces. Pentru a beneficia de aceste servicii puse la dispozitie de către Site, este necesar să completați datele din formularul de înregistrare.
  • La înregistrare, Site-ul poate solicita anumite informatii, cum ar fi: adresa de e-mail, nume și prenume, date despre dvs. sau despre companie, în cazul în care utilizatorul este persoană juridică, informații / opțiuni privind facturarea serviciilor (dacă este cazul), număr de telefon.
  • Serviciile oferite contra cost vor fi disponibile numai după confirmarea plății în contul Site-ului.
  • Pentru a folosi serviciile oferite de către Site, utilizatorii sunt obligați să furnizeze date reale, complete, actuale și exacte despre ei, așa cum sunt cerute în formularul de înregistrare. Site-ul își rezervă dreptul de a verifica, direct sau indirect, datele furnizate la crearea contului, neavând nicio obligație legală în acest sens.
  • Ulterior înregistrării, accesul la cont se realizează prin adresa de e-mail și prin parolă. Utilizatorii au obligația de a păstra cu grijă datele de acces ale contului. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui numele de utilizator sau parola. Site-ul nu vă va solicita niciodată parola conturilor dvs. în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim așadar să nu dezvăluiți această parolă persoanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, dacă este posibil, trebuie să dați click pe butonul de ieșire din contul dvs. sau alte servicii online oferite de Site, la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a acestora, să închideți fereastra browser-ului în care ați lucrat la sfârșitul navigării dvs. în Site sau serviciile furnizate de Site. Site-ul nu va fi răspunzator pentru nicio pagubă morală sau materială provocată prin nerespectarea acestei prevederi.
 4. Prin folosirea site-ului publimix.ro se întelege atât accesarea, vizitarea, înregistrarea unui cont pe site, cât și/sau folosirea serviciilor de publicare pe Site a anunțurilor pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii.
 5. Utilizatorii acceptă în mod expres ca simpla utilizare sau accesare a serviciilor și / sau informațiilor oferite de către S.C. PUBLIMIX INC. S.R.L. semnifică acceptarea deplină și necondiționată a oricăror prevederi din prezenta secțiune Termeni și condiții și a oricăror modificări ale acesteia. Ne rezervăm dreptul de a modifica și actualiza această secțiune în orice moment, fără nicio notificare prealabilă pe e-mail a utilizatorilor. Varianta actualizată a acestor Termeni și condiții va fi publicată imediat după realizarea noilor modificări și actualizări.
  • Secțiunea Termeni și condiții este disponibilă permanent și poate fi consultată oricând.Orice utilizator care accesează site-ul publimix.ro și/sau care oferă informații cu caracter personal prin intermediul formularelor disponibile pe Site își dă consimțământul ca datele sale să fie colectate și prelucrate de către furnizor pentru prestarea în condiții optime a serviciilor precum și în scopuri de marketing, inclusiv marketing direct, cu respectarea și fără a fi prejudiciate drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal, respectiv informarea persoanei vizate, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.
  • Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc și să solicite ștergerea datelor. Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă în acest sens, datată și semnată, la următoarea adresă de e-mail
  • Autoritățile pot solicita anumite informații care pot conduce la identificarea unui utilizator, conform prevederilor legale aplicabile.
 6. Dacă nu sunteți de acord cu conținutul prezentei secțiuni Termeni și condiții vă rugăm să nu vă înregistrați pe acest Site și să nu utilizați serviciile și informațiile acestuia. Vă rugăm ca de fiecare dată când reveniți pe acest Site să verificați dacă secțiunea Termeni și condiții a fost modificată, iar dacă schimbările eventuale ale prezentei secțiuni Termeni și condiții nu sunt conforme cu cerințele dumneavoastră, vă rugăm notificați acest lucru în cel mai scurt timp posibil către S.C. PUBLIMIX INC. S.R.L folosind o modalitate de contact disponibilă. Utilizarea în continuare a Site-ului echivalează cu acceptarea de către dumneavoastră a prezentei secțiuni Termeni și condiții.

Folosim cookies-uri pentru personalizarea conținutului și altele. Continuând, acceptați folosirea acestora. Accept