11 decembrie 1946

ia naștere UNICEF

Copii Monica

UNICEF iese în relief

În perioada tulbure de după cel de-al doilea război mondial, Organizația Națiunilor Unite a decis să acorde o atenție specială celor mai vulnerabili și sensibili dintre toți cei afectați de conflict: copiii. Și atunci, ca și acum, ei resimt mai acut consecințele faptelor necugetate ale adulților. Astfel, la 11 decembrie 1946, a apărut UNICEF, și bine a făcut. De la înființarea sa și până azi, organizația s-a implicat activ în îmbunătățirea calității vieții copiilor din întreaga lume, în domenii și zone critice, obținând rezultate remarcabile.

Haideți să salvăm copii!

Prima preocupare a fost legată de diminuarea efectelor devastatoare ale războiului în țările afectate de conflict. Lipsa alimentelor și medicamentelor era acută și necesita măsuri imediate. UNICEF a contribuit semnificativ la rezolvarea multor situații de criză. După ce decada anilor 1940 s-a încheiat, UNICEF și-a continuat rolul de suport al copiilor din toate zonele lumii care se confruntau cu probleme economice, sociale, politice, medicale sau militare.

ONU, un guvern internaționalOrganizația Națiunilor Unite este un organism internațional care urmărește rezolvarea unor probleme majore și evitarea conflictelor

Una din primele realizări istorice marcante ale organizației include atragerea primelor contribuții guvernamentale, din partea Statelor Unite și Canadei, în 1947. Cu sprijin oficial, UNICEF putea acum să își extindă aria de acțiune, în plus reprezenta un semnal pozitiv și pentru alte țări care ar fi dorit să se implice.

După doar câțiva ani, în deceniul următor, UNICEF asigura deja mese zilnice pentru mai mult de 6 milioane de copii, iar un million de micuți primeau îmbrăcăminte adecvată din fondurile colectate de organizație de la organisme guvernamentale și non-guvernamentale, din donații și sponsorizări private. UNICEF asigură această asistență în toate zonele lumii, încercând să acopere cel puțin necesitățile de bază.

UNICEF a derulat acest proiect în parteneriat cu Starwood Hotels & Resorts, sub deviza WASH (water, sanitation and hygiene), furnizând apă potabilă și produse de igienă în țări din Africa și Orientul Mijlociu. [sursa imagine]

Până în 1973, UNICEF a ajutat peste 70 de țări să reducă rata mortalității infantile cauzate de impuritatea apei de consum. De asemenea, a contribuit în aceste țări la ameliorarea standardelor de viață în zonele rurale și în localitățile lipsite de resurse. Odată cu îndeplinirea acestor obiective, organizația a acordat o atenție mai mare îndeplinirii condițiilor pentru ca respectivii copii să poată duce o viață mai sănătoasă.

Copiii - start cu dreptul!

Anii ”70 au marcat și demersuri de natură politică inițiate de UNICEF pentru conștientizarea și respectarea drepturilor copiilor. Începând cu 1980, organizația a asistat Comisia Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, în redactarea Convenției asupra Drepturilor Copilului. După prezentarea sa în fața Adunării Generale a Națiunilor Unite în 1989, Convenția a devenit tratatul privind drepturile persoanelor cu cel mai mare număr de semnatari din istorie. UNICEF a jucat un rol cheie în implementarea prevederilor acestui document, la nivel mondial.

Dintre cele 184 de state membre ale ONU, doar două nu au reușit să ratifice tratatul: Somalia și Statele Unite. Somalia, din cauza guvernului nerecunoscut pe plan international, iar SUA, deși s-a numărat printre inițiatorii convenției, nu a finalizat semnarea documentului, în mod paradoxal, din prea multă democrație, existând, în spațiul public, numeroase controverse legate de impactul potențial al tratatului asupra suveranității naționale și relațiilor intre părinți și copii.

Actrița Audrey Hepburn s-a implicat activ ca și Ambasador al Bunăvoinței UNICEF. Ea declara: ”Pot să depun mărturie despre ceea ce înseamnă UNICEF pentru copii, deoarece eu însămi am fost printre cei care au primit mâncare și ajutor medical după cel de-al doilea război mondial”. [sursa imagine]

După încă un deceniu, în 1982, UNICEF a lansat Revoluția Supraviețuirii și Dezvoltării Copilului, ca parte integrantă a efortului general de a salva mai mulți copii prin implementarea a patru indicatori de bază: monitorizarea creșterii, susținerea metodelor de imunizare, promovarea hrănirii la sân și furnizarea materialelor necesare pentru terapiile de rehidratare orală. Prin promovarea acestor obiective care nu sunt foarte costisitoare, organizația urmărea să acopere nevoi fundamentale ale copiilor și să atragă atenția asupra unor aspecte ușor de pus în practică și care adesea sunt ignorate.

Până în anul 1993, speranța de viață crescuse cu 33%, comparativ cu perioada de după primul război mondial. Scăderea mortalității infantile era acum însoțită și de creșterea nivelului de școlarizare. Condițiile de trai se îmbunătățeau rapid. Apa potabilă era deja accesibilă pentru un număr mai mare de familii.

Alfabetizarea este cheia dezvoltarii umaneAlfabetizarea este unul drepturile fundamentale ale omului și contribuie la o mai bună calitate a vieții

Mai aproape de perioada pe care o trăim, eforturile UNICEF de a distribui materialele necesare imunizării în zone subdezvoltate ale globului, au fost răsplătite. În 2012, poliomielita a fost complet eradicată din India, iar 2015 a reprezentat primul an fără niciun caz înregistrat al acestei cumplite maladii în Africa. Astăzi, mai există 10 țari în care poliomielita reprezintă în continuare o problemă, în trei dintre acestea având încă un caracter endemic. Lupta cu poliomielita continuă, dar UNICEF a câștigat bătălii importante.

Şi nu s-a oprit aici. Mai mult decât să contribuie la însănătoșirea vieții fizice a copiilor, intervine și în plan emoțional. Există proiecte ale UNICEF dedicate protejării copiilor de abuzuri, violență și de toate traumele pe care aceste probleme le generează. Cei care deja au traversat experiențe care i-au marcat, pot beneficia de consiliere, pentru a-și depăși problemele. În octombrie 2016, o misiune UNICEF a plecat în Gaza, tocmai în acest scop. Într-un timp relativ scurt, părinții copiilor din zonă au observat îmbunatățiri semnificative în starea de spirit a copiilor.

Împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF a oferit asistență și suport psihologic pentru mii de copii din Orientul Mijlociu. [sursa imagine]

Ajută și tu!

Cele de mai sus sunt doar câteva din realizările acestei organizații care se bate în luptă dreaptă cu o societate nedreaptă, apărându-i pe cei lipsiți de apărare. Viața multor copii, de pe întregul glob, a părinților lor și a comunităților din care fac parte s-a schimbat în bine datorită intervențiilor UNICEF. Organizația este hotărâtă sa facă lumea aceasta mai bună și să ne ajute pe toți să o privim frumos, cu ochi de copii.

Între 20 și 22 februarie 2016, UNICEF și OMS au susținut Ministerul Sănătății din Myanmar în derularea campaniei naționale de vaccinare împotriva poliomielitei, care s-a desfășurat în toate cele 330 de orașe ale țării și de care au beneficiat aproximativ 4.6 milioane de copii. [sursa imagine]

Iată cum se traduc banii în lumea UNICEF:

Africa își sărbătorește ziua la caldZiua Unității Africane, o sărbătoare colorată pentru un continent cu sânge fierbinte și suflet de copil

O cauză care merită întreaga noastră susținere. Orice donație, orice susținere materială, orice activitate de promovare în beneficiul organizației este un cadou care va aduce zâmbet pe chipul unui copil. Poți deveni erou schimbând în bine un destin, dacă intri pe unicef.org și donezi atât cât consideri necesar. Gesturile mici construiesc marile realizări.

Referințe:

history.com origamiforhopeunicef.org

foto creditunicef.org

Lecturi suplimentare

Publimix folosește cookies-uri pentru personalizarea conținutului și altele. Continuând, acceptați folosirea acestora. Accept