09 mai 1950

Declarația lui Robert Schuman, certificatul de naștere al Uniunii Europene

CaleidoscopMonica

Declarație cu bună intenție

Declarația Schuman reprezintă proiectul prezentat de ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, la 9 mai 1950. Acesta propunea ca producția franceză și engleză de cărbune și oțel să fie plasată sub autoritatea unui organism comun. Acest organism ar fi fost deschis apoi și altor state din Vestul Europei. Relațiile de cooperare se doreau a fi o modalitate de a crea interese comune între țările europene, astfel încât să se producă treptat o armonizare politică, o condiție esențială a detensionării relațiilor internaționale: „Europa nu se va crea dintr-o dată, pe baza unui singur plan. Va fi construită prin realizări concrete, care vor determina o solidaritate de facto. Apropierea națiunilor europene presupune eliminarea vechilor conflicte dintre Franța și Germania”, afirma el.

Un politician cu rezonanță

Sămânța aruncată de documentul lui Schuman a ajuns pe un teren prielnic, primind în cel mai scurt timp răspuns favorabil din partea cancelarului vest-german, Adenauer și a guvernelor din Olanda, Belgia, Italia și Luxemburg. În mai puțin de un an, la 18 aprilie 1951, cele șase țări au semnat Tratatul de la Paris. S-au pus astfel bazele Comunității Europene pentru Cărbune și Oțel. Era primul organism european interstatal. Organizația a netezit calea către Comunitatea Economică Europeană și, ulterior, către Uniunea Europeană, ale cărei instituții funcționează și azi pe baza principiilor inovative propuse de Schuman în 1950.

Semnarea Tratatului de la Paris în anul 1951

Eforturile lui Schuman nu s-au oprit aici. A susținut fervent crearea unei Comunități Europene pentru Apărare, iar din 1958 a fost primul președinte al predecesorului actualului Parlament European. Când s-a retras din activitate, Parlamentul l-a onorat cu titulatura de „Părinte al Europei”. Datorită importanței pe care a avut-o Declarația Schuman, data 9 mai este aniversată anual ca Ziua Europei. Iar în onoarea eforturilor pe care inițiatorul declarației le-a depus pentru a-și duce la îndeplinire obiectivele, zona care găzduiește sediile unor importante instituții europene de la Bruxelles îi poartă numele.

Democrația, cheia succesuluiDemocrația este un sistem cu o istorie îndelungată și care reprezintă cea mai bună variantă de organizare socio-politică de până acum.

De la diviziune la uniune

După cel de-al doilea război mondial, un alt conflict diviza Europa de o parte și de alta a Cortinei de Fier: războiul rece. Cu dorința ca nenorocirile încă proaspete în memoria tuturor să nu se repete, a existat o puternică tendință de a găsi căi de cooperare între țările europene. Winston Churchill, stând lângă Robert Schuman, a lansat un apel la reconcilierea franco-germană, într-o Europă unită, în cadrul unui discurs rostit la Metz, pe 14 iulie, 1946. După puțin timp, la Zurich, Churchill îndemna la formarea „Statelor Unite ale Europei” și, până atunci, la punerea bazelor unui „Consiliu al Europei”.

Extrem de interesate de formarea unei uniuni economice europene, Statele Unite, care doreau, în principal blocarea Uniunii Sovietice, au utilizat Planul Marshall, pentru a determina crearea mai rapidă unor piețe deschise, ca o condiție preliminară acordării ajutorului financiar.

”Victorie cu orice cost, victorie în ciuda oricărei terori, victorie orcât de lung și greu ar fi dru

Pe baza Planului Monnet, din perioada 1946-1950, care țintea creșterea producției de oțel din Franța, în detrimentul Germaniei, francezii au preluat zona minieră germană Saarland, tranformând-o în protectorat. În același timp, făceau presiuni pentru a desprinde bazinul Ruhr, cu numeroasele sale oțelării și mine, de Germania. Pentru a pune capăt tensiunilor, în 1949 s-a înființat Autoritatea Internațională pentru zona Ruhr. Acest organism internațional stabilea și controla limitele capacității de producție și comercializare din regiune. A fost dizolvat în momentul constituirii pieței comune și a Comunității Europene pentru Cărbune și Oțel.

Schuman avea un plan

În discursurile sale de la Organizația Națiunilor Unite, Schuman susținea că o Germanie revitalizată trebuie inclusă în interiorul unei democrații europene. Consiliul Europei fusese constituit tocmai pentru a oferi acest cadru de lucru, care să integreze statele de pe bătrânul continent, sub auspiciile colaborării și bunei înțelegeri.

ONU, un guvern internaționalOrganizația Națiunilor Unite este un organism internațional care urmărește rezolvarea unor probleme majore și evitarea conflictelor

Schuman inițiase strategii care să pregătească asemenea schimbări majore în politica europeană încă de când fusese prim-ministru al Franței (1947-1948), preluând apoi portofoliul afacerilor externe. Declarația prezentată de el la 9 mai 1950 avea câteva obiective și caracteristici principale:

  • Marca nașterea Europei ca entitate politică;
  • Urmărea să facă imposibilă declanșarea unui război între țările membre;
  • Încuraja pacea pe plan mondial;
  • Își propunea transformarea Europei, printr-un proces pas cu pas, prin comunități sectoriale supranaționale, conducând la unificarea continentului, a țărilor din Vest și din Est, pe atunci separate de Cortina de Fier;
  • Propunea înființarea primei agenții internaționale anti-cartel;
  • Crea o singură piață comună;
  • Pornind de la industria minieră și metalurgică, se putea revitaliza întreaga economie europeană prin proceduri similare;
  • Dorea să sprijine și țările în curs de dezvoltare, precum cele din Africa.

Moștenirea lui Schuman

Konrad Hermann Joseph Adenauer a fost un om de stat, primul cancelar postbelic al Germaniei între an

Declarația Schuman a marcat începutul cooperării franco-germane de după război și reintegrarea Germaniei de Vest în structurile europene. Konrad Adenauer, cancelarul german, afirma despre această declarație: „Aceasta este șansa noastră”. Comunitatea economică înființată prin Tratatul de la Paris și ca rezultat direct al declarației a dat naștere la 5 organisme europene majore ale zilelor noastre: Comisia Europeană, Parlamentul European, Comitetele Consultative (reprezentând societatea civilă), Consiliul de Miniștri și Curtea Europeană de Justiție.

Declarația este considerată ca unul din elementele care au stat la baza fondării Uniunii Europene. În 1985, în timpul mandatului de președinte al Comisiei Europene, deținut de Jacques Delors, a avut loc o întâlnire la vârf pentru a decide asupra adoptării simbolurilor comunității europene. Au ales să le păstreze pe cele ale Consiliului Europei, dar au schimbat data la care se aniversează Ziua Europei, din 5 mai în 9 mai, pentru a comemora Declarația lui Schuman. 9 mai este numită și Ziua lui Schuman.

Referințe:

wikipedia.org

Lecturi suplimentare

Folosim cookies-uri pentru personalizarea conținutului și altele. Continuând, acceptați folosirea acestora. Accept