Extrasul de carte funciară - ce este și cum îl obținem

Administrativ-juridicMonica

Cu siguranță ți s-a cerut, măcar o dată, să prezinți un extras de carte funciară al locuinței sau terenului pe care o/îl ai în proprietate sau administrare (pentru cei norocoși, se poate folosi pluralul - case, terenuri). La înnoirea actului de identitate, pentru contractul de furnizare a energiei electrice sau gazelor naturale, la bancă, atunci când soliciți un împrumut, dacă ești destul de curajos să îți faci o firmă etc. Ce este, de fapt, acest extras de carte funciară?

Cartea funciară a unui imobil (imobil însemnând construcție - casă, apartament - sau teren) este, de fapt, „buletinul” acestuia. Ne arată care este situația imobilului în momentul prezent (extrasul de carte funciară pentru informare) sau istoricul imobilului (extrasul CF in extenso). Mai există și extrasul de carte funciară pentru autentificare, solicitat doar de notarul public, atunci când se dorește încheierea unei tranzacții imobiliare.

Să o luăm pe rând.

I. Extrasul de carte funciară pentru informare

Este un document cu rol informativ, așa cum îi spune și numele. Nu poate sta la baza unei tranzacții, adică nu se poate încheia un contract de vânzare-cumpărare pe baza acestui extras. Oricine poate solicita un extras de carte funciară pentru informare, pentru orice imobil, chiar dacă nu este proprietarul imobilului respectiv, tocmai pentru că extrasul nu are decât valoare de informare. Extrasele se obțin de la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară de pe raza fiecărui județ. Pe lângă sediile centrale din orașele reședință de județ, mai funcționează Birouri de Cadastru și Publicitate Imobiliară în alte localități, arondate conform circumscripțiilor de judecătorie, adică deservind acele localități din zonă care țin de Judecătoria respectivă.

Tariful pentru eliberarea unui extras de carte funciară pentru informare este de 20 de lei online pe site-ul ANCPI, respectiv 25 de lei la ghișeu. Cererile pot fi depuse la Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară sau la Birourile de Cadastru și Publicitate Imobiliară de care aparține localitatea pe raza căreia este situat imobilul pentru care se solicită extrasul. Cererile se pot depune zilnic, între orele 8:30 și 14:00. Se completează formularul tipizat pentru cererile de extras de carte funciară pentru informare, unde trebuie menționate datele deponentului (nume, prenume, adresă, CNP) și datele imobilului pentru care se solicită extrasul (număr de carte funciară, număr topografic/cadastral, localitate, adresă). Este indicat să se completeze datele referitoare la imobil cu mare atenție, pentru că o singură cifră completată greșit la numărul de carte funciară, ne va trimite la cu totul alt imobil. Extrasul se obține intr-un interval de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua depunerii. Adică, pentru o cerere depusă luni, extrasul se va ridica miercuri. Programul pentru ridicarea extraselor solicitate este zilnic, între 11:00 și 16:00. Dacă se doresc două exemplare originale ale aceluiași extras, se va achita câte o taxă de 20 de lei pentru fiecare exemplar.

Există și posibilitatea de a achita taxa de urgență pentru a obține extrasul în aceeași zi în care a fost depusă cererea. Pentru serviciile prestate în regim de urgență taxa este de cinci ori mai mare decât tariful pentru cele în regim normal. Aceasta înseamnă că, pentru obținerea unui extras CF în regim de urgență se va achita o taxă de 100 de lei.

Extrasul de carte funciară pentru informare reflectă situația imobilului la momentul solicitării, adică situația prezentă, fără istoricul imobilului. Este compus din trei părți:

  • Partea I - Descrierea imobilului - aici se regăsesc informații despre suprafața imobilului, cotele părților comune (la bloc, de exemplu, casa scărilor), cotele de teren care revin imobilului, numărul de încăperi, dependințe, dacă e cazul precum și numărul cadastral;
  • Partea a II-a - Proprietari și acte - în această secțiune sunt menționați proprietarii (sau proprietarul dacă e unul singur) imobilului, actul în baza căruia s-a înscris dreptul de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor etc), relațiile dintre proprietari (dacă imobilul este proprietatea a doi soți și a fost dobândit în timpul căsătoriei e bun comun);
  • Partea a III-a - Sarcini - cuprinde eventualele sarcini care grevează imobilul (de exemplu, ipoteci, promisiuni de vânzare-cumpărare, procese etc).

II. Extrasul de carte funciară in extenso

Acesta reflectă istoria imobilului de-a lungul timpului, fiind o copie a cărții funciare de hârtie aflate în arhiva Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Cartea funciară este deschisă la momentul înființării unui imobil și cuprinde toate tranzacțiile și toți proprietarii pe care i-a avut respectivul imobil, așadar se poate vedea întregul său istoric. În zonele care au utilizat sistemul austro-ungar de evidență a proprietății există și cărți funciare vechi de sute de ani, adevărate documente cu valoare istorică.

Procedura de obținere a extrasului de carte funciară in extenso este aceeași ca și pentru extrasul de informare. Tariful, însă, diferă, fiind de 5 lei pe filă (adică o pagină față/verso). La depunerea cererii, se achită o taxă de 5 lei, urmând ca diferența să fie achitată la ridicarea extrasului, în funcție de numărul de file.

III. Extrasul de carte funciară pentru autentificare

Poate fi solicitat doar de către notarul public, în vederea încheierii unei tranzacții. Taxa pentru acest document este de 40 de lei, iar termenele de soluționare sunt aceleași ca și la extrasul pentru informare. În cazul solicitării unui extras de autentificare de către un notar public, cartea funciară respectivă este blocată până la finalizarea tranzacției preconizate, astfel încât să nu poată fi operate alte înscrieri și pentru a asigura derularea tranzacției în condiții de deplină siguranță.

Referințe:

ancpi.ro

Lecturi suplimentare

Folosim cookies-uri pentru personalizarea conținutului și altele. Continuând, acceptați folosirea acestora. Accept