Certificatul energetic - unde avem nevoie de el și cum se obține

Administrativ-juridicPublimix

Multă energie, pentru o hârtie...

Cu siguranță, dacă ați efectuat o tranzacție imobiliară în ultimii patru ani, printre actele solicitate s-a regăsit și certificatul energetic. Un nou act, un drum în plus pentru obținerea unui document care, pentru cei puși în situația de a-l obține, înseamnă timp suplimentar pierdut în hățișul birocratic. Lucrurile nu sunt atât de complicate cum par la prima vedere. De la început, trebuie să știți că certificatul energetic este eliberat de către firme de auditori energetici autorizați!

Ce este un certificat energetic?

Conform Legii 372/2005, niciun act notarial de vânzare-cumpărare a unei locuințe nu se poate încheia fără un certificat energetic. De asemenea, acest document este necesar și pentru recepția unei clădiri nou construite. Important de știut este că, în cazul în care, la întocmirea contractelor de vânzare-cumpărare sau cele de închiriere, nu prezentați certificatul energetic, acestea sunt supuse nulității relative și pot fi atacate în instanță.

Extrasul de carte funciară pe înțelesul tuturorUn extras de carte funciară este un document care ne arată situația unui imobil, clădire sau teren, la momentul prezent sau de-a lungul timpului

Pe scurt, certificatul de performanță energetică (CPE) este documentul tehnic (cu caracter informativ), care atestă performanța energetică a clădirii, precum și încadrarea acesteia într-o clasă de performanță energetică. În certificatul energetic sunt detaliate caracteristicile construcției și ale instalațiilor aferente acesteia (încălzire, apă caldă de consum, climatizare, ventilare mecanică și iluminat artificial) rezultate din analiza energetică și termică.

Ce acte sunt necesare pentru obținerea unui certificat energetic?

Cum aminteam și mai sus, certificatul energetic poate fi eliberat doar de auditori energetici autorizați. Adică, atunci cand aveți nevoie de un astfel de document, luați legătura cu o firmă autorizată să întocmească și să elibereze certificatul energetic. Este necesar să adunați toate documentele și informațiile referitoare la proprietatea pe care o aveți și să le puneți la dispoziția auditorului energetic. Acestea sunt informații cu privire la: materialele din care este realizată casa, data terminării - data PIF (punerii în funcțiune), planurile imobilului cu precizarea orientării cardinale, numărul de utilizatori, eventual și date cu privire la consumurile lunare de apă caldă și cele anuale de energie pentru încălzirea imobilului.

Cea mai importantă este Cartea tehnică a construcției:

  • partiurile de arhitectură ale fiecărui nivel;
  • dimensiunile geometrice ale elementelor de construcție: fundații, pereți, stâlpi, grinzi, buiandrugi, plăci, elementele șarpantei;
  • dimensiunile golurilor din pereți, distanța dintre goluri, înălțimea parapetelor;
  • structura anvelopei clădirii;
  • tipul de uși și ferestre;
  • alcătuirea elementelor de separare între spații cu diverse regimuri de temperatură (spații secundare);
  • planuri și scheme ale instalațiilor de încălzire, ventilare, climatizare, preparare a apei calde de consum și electrice (iluminat).

Certificatul de urbanism, un act de informare pentru fiecareCertificatul de urbanism îți furnizează informațiile despre regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și/sau construcțiilor raportat la planurile urbanistice existente

În cazul în care nu dețineți aceste informații, ele pot fi reconstituite de auditorul autorizat. Pentru a putea emite un certificat energetic, auditorul energetic va efectua o vizită la locuința ce urmează a fi certificată. Vizita include un tur al casei / apartamentului (inclusiv pod, subsol, casa scării, balcoane), cu luarea de notițe, studiul documentelor disponibile, evaluarea instalațiilor clădirii, fotografierea elementelor importante, a eventualelor îmbunătățiri realizate și a oricăror informații considerate esențiale. După efectuarea calculelor necesare, imobilul va fi încadrat într-o clasă de performanță energetică, acordându-se și o notă energetică.

Formular certificat de performanță energetică

În final, se elaborează Certificatul Energetic care are o valabilitate de 10 ani. În funcție de performanța energetică, clădirile se încadrează în 7 clase: de la clasa A - caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, de până la 125 de kWh/mp/an și până la clasa G - corespunzătoare celui mai ridicat consum specific de energie, de peste 820 kWh/mp/an.

Cât costă eliberarea unui certificat energetic?

Prețul unui certificat energetic variază în funcție de tipul și mărimea imobilului. Și, evident, de tarifele percepute de fiecare firmă autorizată în parte. Estimativ, prețul unui certificat energetic este între 200 și 400 de lei pentru imobile de tip apartament și 250 - 600 lei, pentru imobile de tip casă unifamilială. Pentru certificarea unui alt tip de imobil, cum ar fi hală industrială, clădire de birouri, spațiu comercial, acesta se stabilește la fața locului, între proprietar și reprezentanții firmei care va elibera documentul.

Cum să vinzi un teren agricolOperațiunea de vânzare cumpărare a unui teren agricol situate în extravilan presupune o procedură specifică însoțită de documente

Legislația din domeniul certificatului energetic

Legislația care reglementează acest domeniu:

  • Legea nr. 372/2005 republicată;
  • Legea nr. 159/2013, care modifică și completează Legea nr. 372/2005;
  • Ordonanța nr. 13/2016 a Guvernului României pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor.

Lecturi suplimentare

Folosim cookies-uri pentru personalizarea conținutului și altele. Continuând, acceptați folosirea acestora. Accept