Recunoașterea actelor în străinătate, prin apostilă

Administrativ-juridicPublimix

Apostila - ce este și cum o obținem

Milioane de români lucrează peste hotare, iar o parte dintre ei au nevoie de apostilă pentru diverse acte.

Apostilă (din franceză apostille) se numește o rezoluție pusă pe o petiție, pe o cerere, pe un raport, în general pe un act oficial. În sensul Convenției de la Haga din 1961, apostila este o supralegalizare a unui document, necesară pentru ca documentul să fie recunoscut într-o țară semnatară a Convenției. Până în prezent, 64 de state au aderat la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961, privind simplificarea procedurii supralegalizarii actelor ce vor fi folosite în străinătate. România a aderat la Convenția de la Haga, în data de 16 martie 2001. Începând cu data de 1 septembrie 2005, apostilarea documentelor se face de către birourile specializate ale Prefecturilor, respectiv Tribunalelor din județul respectiv. Orice document pe care s-a aplicat apostila Convenției de la Haga este automat recunoscut pentru folosirea, fără alte cerințe, în oricare dintre celelalte țări semnatare. Pentru statele care nu au aderat la Convenția de la Haga, procedura de supralegalizare va fi făcută prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Justiției și acolo unde este posibil, și de către Consulatul țării respective din București.

Codul lui Iustinian, o lucrare fundamentală pentru dreptul din zilele noastreRomanii au intrat cu dreptul în istorie. Cu dreptul roman, ale cărui principii fundamentale se regăsesc în Codul lui Iustinian fiind preluate azi de multe state ale lumii

Care sunt actele pentru care se eliberează apostila?

Principalele categorii de acte pentru care se eliberează apostila sunt următoarele:

 1. acte de stare civilă (certificate de naștere, de căsătorie, de deces);
 2. acte care fac dovada schimbării numelui pe cale administrativă (dispoziții, certificate emise de serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor);
 3. certificate privind domiciliul și cetățenia;
 4. certificate de cazier (judiciar, fiscal etc);
 5. certificate pentru evitarea dublei impuneri, certificate de rezidență fiscală, adeverințe de venit etc;
 6. acte referitoare la raporturile de muncă/serviciu (stagiul de cotizare etc.);
 7. acte de studii (diplome de bacalaureat, diplome de licență etc.);
 8. acte care dovedesc calificarea într-o meserie (pregătirea profesională obținută în sistemul de formare profesională pentru adulți), brevete (de turism etc), certificate (de competență a personalului navigant, de traducător în și din limbi străine, de conformitate pentru calificarea în profesii din domeniul sănătății etc);
 9. acte cu caracter medical (dovezi de vaccinare, fișe medicale, adeverințe medicale etc);
 10. acte care fac dovada componenței familiei, cu excepția livretului de familie;
 11. certificate de botez, cununie etc;
 12. certificate prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi, precum și adeverințe prin care se atestă un drept sau un fapt, eliberate în temeiul legii.

Care sunt actele pentru care NU se eliberează apostila?

Principalele acte pentru care nu se eliberează apostila în cadrul Instituției Prefectului sunt actele de identitate și pașapoartele, actele emise de autoritățile române care urmează a fi folosite în statele care nu sunt parte la Convenția de la Haga. În cazul în care documentele fac parte din ultima categorie, solicitanții se vor adresa Ministerului Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București și Ministerului Afacerilor Externe, Aleea Alexandru, nr. 24, sector 1, București, pentru supralegalizare. De asemenea, actele pentru care nu se eliberează apostila sunt copiile actelor administrative, actele aflate sub semnătură privată, hotărârile judecătorești, precum și livretele de familie.

Cuza și Kogălniceanu, un tandem de aur al reformelor din RomâniaPrin reforma agrară și secularizarea averilor mănăstirești Alexandru Ioan Cuza a dat semnalul modernizării în societatea românească

Cine poate solicita apostila?

Eliberarea apostilei poate fi solicitată de către titularul actului, de către soțul/soția titularului actului sau de către o rudă până la gradul II cu titularul actului, iar în acest caz se vor prezenta și documente care atestă relația, dacă aceasta nu rezultă din actul de identitate. De asemenea, eliberarea apostilei mai poate fi solicitată de către o altă persoană fizică, care prezintă procură notarială sau împuternicire avocațială, ori de către o persoană juridică care a încheiat cu titularul actului un contract având ca obiect realizarea, în numele acestuia, a procedurilor necesare pentru eliberarea apostilei, prin reprezentant care prezintă delegație în acest sens.

În același timp, solicitanții pot depune documentele și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 1. actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de celelalte documente necesare;
 2. documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire.

Programul birourilor care se ocupă de apostilarea actelor, este stabilit la nivelul fiecărei prefecturi în cadrul căreia funcționează.

Cât ne costă?

Conform prevederilor art. VII și art. XVI, din Legea nr. 1/6.01.2017, privind eliminarea unor taxe și tarife și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu data de 1 februarie 2017, au fost eliminate taxele de eliberare a apostilei, astfel încât, acum, acest serviciu a devenit gratuit.

IMPORTANT! Actele care urmează a fi apostilate NU TREBUIE ÎNFOLIATE, astfel încât să poată fi aplicată ștampila direct pe document.

Apostila se poate verifica la: www.apostila.mai.gov.ro.

Acest Registru electronic (e-Registru) vă dă posibilitatea de a verifica apostilele eliberate pentru acte oficiale administrative, după data de 1 noiembrie 2004. Pentru verificarea unei apostile eliberate în perioada 16 martie 2001 - 29 octombrie 2004, vă puteți adresa Ministerului Afacerilor Externe din România.

Referințe:

prefecturatimis.ro lege5.ro apostila.mai.gov.ro

Lecturi suplimentare

Folosim cookies-uri pentru personalizarea conținutului și altele. Continuând, acceptați folosirea acestora. Accept